Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia
0907 318 959 info@cleaners-servis.sk

Ozónové generátory

OZÓN má veľmi silné oxidačné schopnosti a silný dezinfekčný účinok. Tieto vlastnosti sa využívajú k úprave vody a vzduchu (ozonizácia vody a vzduchu).
OZÓN má mimoriadne veľkú mikrobiocidnú účinnosť. Ak je správne použitý, zabíja všetky známe baktérie, vírusy, plesne a iné mikroorganizmy rýchlo a dokonalo. Naviac sa ozón rozkladá na kyslík a nezanecháva žiadne vedľajšie produkty svojho pôsobenia. Je to vysoko účinný, ekologicky prijateľný prostriedok pre dezinfekciu vody, i pre odstránenie stôp železa a mangánu z pitnej vody. Je oveľa účinnejší ako chlór alebo bróm – látky bežne používané na úpravu vody.
 

Výhody  ozonizácie:

 • 100% účinnosť.
 • Bezúdržbová prevádzka zariadení (absencia filtrov, čistiacich médií…).
 • Plne ekologická metóda, ktorá nezanecháva žiaden nebezpečný zvyškový produkt.
 • Nízka energetická náročnosť (cca desiatky watov).
 • Variabilita využitia.
 • Mobilita zariadenia.
 • Jednoduché včlenenie do jestvujúcich technológií (vzduchotechnika, filtrácie bazénov).
 • Výrazné zníženie spotreby chemikálií na dezinfekciu.
 • Výrazné hygienické zvýšenie kvality vzduchu pracovného prostredia vo výrobných prevádzkach.
 • V skladoch potravín, mliečnych výrobkov a mäsa dochádza k preukázateľne výraznému potlačeniu rastu plesní , kvasiniek a baktérií, taktiež dochádza k účinnému predĺženiu doby skladovateľnosti produktov.
 • V skladoch a baliarňach ovocia a zeleniny redukcia strát o min. 15 % z dôvodu výrazného potlačenia rastu plesní a kvasiniek, taktiež účinné predĺženie doby skladovateľnosti produktov.

Pri cenách dezinfekcie, nákladoch na energie a vodné hospodárstvo je návratnosť investície do ozonizačného systému cca 3-5 rokov.

Príklady využitia:

 • Likvidácia pachov, vírusov, plesní a baktérií v bytoch, nebytových priestoroch a v automobiloch.
 • Odstránenie pachov vfitnescentrách, rehabilitačných centrách, telocvičniach a šatniach.
 • Dezinfekcia a dezodorácia kuchýň hotelov, barov, reštaurácií, v školských a sociálnych zariadeniach, utečeneckých táboroch a azylových domoch.
 • Sterilizácia operačných sál, ordinácií, čakární v zdravotníckych zariadeniach a veterinárnych klinikách.
 • Dekontaminácia priestorov mikrobiologických, veterinárnych a botanických laboratórií.
 • Odstránenie zápachu z cigaretovéhdymu nielen z ovzdušia, ale i z nábytku, čalúnenia, odevov.
 • Dezinfekcia a odstránenie zápachu v záverečnej fáze likvidácie následkov požiarov a povodní.
 • Dekontaminácia a dezinfekcia výrobných priestorov a liniek v:
  • Mäsovýrobe
  • Výrobe mlieka a mliečnych výrobkov
  • Mraziarniach
  • V podnikoch spracovania ovocia a zeleniny
  • V podnikoch spracovania rýb
 • Úprava prostredia pri chove hydiny, ošípaných a hovädziehdobytka.
 • Dezinfekcia násadových a konzumných vajec.
 • Ošetrenie skladovaných obilnín a kŕmnych zmesí (škodcovia a plesne).
 • Vytvorenie špeciálnej ozónovej atmosféry pri skladovaní ovocia a zeleniny (niekoľkonásobné predĺženie doby skladovania.

Letáky na stiahnutie

Viac aktuálnych informácií u nášho hlavného obchodného partnera na www.ozonslovakia.sk.