Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia
0907 318 959 info@cleaners-servis.sk

Likvidácia ploštice posteľnej

Na základe skúseností z našej praxe Vám stručne objasníme, akých chýb je potrebné sa vyvarovať pri likvidácii ploštice posteľnej v domácnostiach alebo ubytovacích zariadeniach.
 

Na úvod niečo z biológie uvedeného škodcu:

Ploštica posteľná je hrdzavočervený bezkrídly hmyz veľký  cca 5 mm, napáda svoje obete hlavne za tmy počas spánku. Cez deň sa ukrýva v štrbinách nábytku a stien, za obrazmi, garnižami, tapetami a pod. S obľubou zalieza aj do elektrických zásuviek, za podlahové lišty alebo pod plávajúce podlahy prípadne parkety. Ploštica rozozná človeka na základe teploty. Zdržiavajú sa ako populácia spolu najmä tam, kde môžu byť svojmu hostiteľovi  najbližšie. Skrývajú sa tak na teplých a tmavých miestach ako sú rôzne škáry, švy matracov, v pružinových matracoch, v konštrukciách postelí, nábytku, čalúnených kreslách, sedačkách, v kobercoch, aj pod tapetami či za obrazmi, atď. Ploštica posteľná je odolná, vydrží extrémne teploty od –17 do +49 stupňov Celzia.  Po oplodnení, ďalší vývoj prebieha nedokonalou premenou . Samice kladú vajíčka 2-6 kusov denne, za život približne znesú od 200 do 500 vajíčok. Pri normálnej izbovej teplote (19-23 °C) sa z nich za 6-17 dní liahnu drobné priehľadné nymfy I. štádia. Tieto po nacicaní sa krvi postupne prechádzajú ďalšími  nymfálnymi štádiami, pričom každé nymfálne štádium sa musí nacicať krvi, pokiaľ má vývin prebehnúť až do dospelého štádia. Obdobie nymfálneho vývinu môže trvať pri normálnej izbovej teplote a dostatku potravy 14-30 dní. Ak však poklesnú teploty, alebo chýba potravinový zdroj, vývoj sa môže predĺžiť až na niekoľko mesiacov. Posledné nymfálne štádium sa po nacicaní premieňa na dospelú plošticu, ktorá môže hneď kopulovať a celý vývoj sa znova opakuje.
 

Identifikácia výskytu ploštice posteľnej:

  • Nájdenie živého jedinca (jedincov) prípadne zvlekov (zvlečená schránka po vývoji  )
  • Poštípanie na rôznych častiach tela počas spánku (hlavne na slabinách, krk, ruky, členky )
  • Trus

Čo nás upozorní na to, že v byte máme ploštice? V prvom rade to je alergická reakcia na poštípanie, u ľudí ktorí prišli do kontaktu s plošticou sa doba prejavu tejto reakcie môže predĺžiť na 3-5 dní. Samozrejme ideálne je nájsť parazita a miesto kde sa ukrýva. To sa nemusí vždy podariť, pretože ploštice sú počas dňa dobre ukryté a hľadať svoju koriť vychádzajú až v nočných hodinách. Jedným z hlavných indikátorov výskytu  je trus, ktorý vylučujú. Ide o tmavohnedé až červenohnedé drobné „bodky“ pripomínajúce makové zrniečka, po ktorých keď prejdeme vlhkou handričkou, zanechajú červenohnedé škvrny, znak prítomnej nestrávenej krvi.
 

Postup pri likvidácii ploštice posteľnej:

Určite zabudnite na svojpomocnú likvidáciu pomocou rôznych babských rád a šamanských zaklínadiel. Nič z toho nefunguje a ide nám hlavne o čas !!! Zabudnite na bežne dostupné prípravky z drogérie alebo záhradkárskych potrieb, sú to vyhodené peniaze a ploštice nimi akurát postrašíte, ale určite nezlikvidujete.

Pri akomkoľvej zamorení plošticami je nutné o zásah vždy požiadať odbornú firmu. Zničiť ploštice je aj pre profesionálov niekedy veľký problém, nakoľko aplikácia insekticídov musí byť dôkladná a cielená predovšetkým do ich úkrytov. Preto je  pred samotným postrekom dôležité vykonať dôkladnú obhliadku priestorov. Prípravky by sa mali aplikovať tak, aby sa dostali aj do tých najmenších škár, aby sa zaručil kontakt ploštice s ošetreným prostredím. Takáto cielená likvidácia ploštice posteľnej je pracovne veľmi náročná a je treba dôkladne ošetriť všetky plochy v zamorenom priestore. Pri prvom zásahu je ideálna  kombinácia postrek a zadymenie účinnou látkou, táto kombinácia sa nám veľmi osvedčuje a už po prvom zásahu je podľa nájomníkov citeľná zmena k lepšiemu. Na samotný chemický postrek sa mieša niekoľko osvedčených prípravkov s rôznymi účinnými látkami, ktoré majú na ošetrenom povrchu dlhodobý účinok. Dotknutí nájomníci v zamorených bytoch musia bezpodmienečne dodržiavať pokyny pracovníkov odbornej firmy počas celého obdobia, kedy prebieha likvidácia ploštíc v byte. Je potrebné zdôrazniť a to je veľmi dôležité z dôvodu úspešného zásahu, že postrek je potrebné min. 2-3 x zopakovať v rozostupe 3-4 týždňov od prvého postreku. Pokiaľ Vám niekto nahovára, že má zázračnú látku kde postačuje jeden max dva postreky, vedome Vás klame ( vyžadujte záruku !!! )

Nie sme zástancovia používania suchej ani žiadnej pary na likvidáciu ploštice posteľnej !!! Je to komercia, metóda účinkuje len na jedince, ktoré sú teplotou zasiahnuté priamo a zo skúsenosti je to len mizivé percento ploštíc a ich lariev v napadnutom objekte, nakoľko ostatné jedince sú dokonale ukryté a teplota ich nemá ako ohroziť. Práve tieto jedince potrebujeme dostať na plochy ošetrené chemicky.  Nič účinnejšie ako dôkladný a cielený zásah postrekom neexistuje !!! Ten však musí byť vykonaný odborne a poctivo skúsenými profesionálmi ochotnými pomôcť svojimi vedomosťami a skúsenosťami z terénu.

Neexistuje žiadny zázračný parný prístroj nech je americký, anglický alebo aj mimozemský, je to výlučne záležitosť komerčná a zvyčajne aj finančne nákladná pre koncového spotrebiteľa. Keby metóda reálne fungovala, nebolo by zamorenie plošticou posteľnou v USA, Anglicku či iných západných krajinách také masívne. Likvidácia suchou parou a teplotou môže byť použitá, avšak len ako doplnková metóda aplikovaná zároveň s účinným plošným postrekom zamoreného objektu insekticídmi.

UPOZORŇUJEME !!!  nedajte sa zlákať na zázračné metódy ktoré sa míňajú účinku. Komplikujete tak situáciu hlavne sebe, ale v konečnom dôsledku aj profesionálnym firmám, ktoré uprednostňujú poctivú a odbornú prácu pred neurčitými a imaginárnymi výsledkami zázračných metód. Ako býva zvykom, na slovenskom trhu sa začali množiť firmy, ktoré nemajú žiadne skúsenosti ani potrebné osvedčenia na výkon dezinsekčných služieb nehovoriac o absolútnej neznalosti problematiky a pracovných postupov.